by

service Түрээслэгчийг Төлөөлөх

Аливаа бизнесийн байгууллага болон хувь хүний хувьд Үл Хөдлөх Хөрөнгө (ҮХХ)-ийн түрээсийн гэрээнд гарын үсэг зурах явдал нь маш чухал, хариуцлагатай алхам байдаг. Түрээс нь томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг илэрхийлдэг бөгөөд зөв зохистой заалтууд бүхий гэрээ хийх нь таны бизнесийн амжилтанд  нөлөөлөхүйц хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Түрээсийн гэрээ хийхэд гаргасан аливаа алдаа, дутагдал нь тухайн гэрээ зурагдсанаас хойш олон жилийн туршид ч асуудал болж үлддэг талтай. Таны хийхээр төлөвлөж буй түрээсийн гэрээ ашигтай хөрөнгө оруулалт болж чадах уу? Эсвэл зөвхөн зардал болох уу? Хэрэв та дотоод засвар,  тохижилтийн ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийсэн бол зохих хөнгөлөлтийг авсан эсэх зэрэг олон асуудлыг оновчтой шийдвэрлэхийн тулд бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Бид түрээсийн гэрээг Түрээслэгчийн эрх ашгийг хамгаалсан, Монгол улсын болон ОУ-ын холбогдох хуулиудад нийцэхүйцээр Түрээслүүлэгч талтай хэлэлцээр хийн таныг төлөөлж ажиллах болно. Манай Түрээслэгчийг Төлөөлөх үйлчилгээ нь дараах бүрдэл хэсгүүдийг хамардаг. Үүнд:

  • Хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагыг тодорхойлох
  • Хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцэхүйц тохиромжтой үл хөдлөх хөрөнгийг олох
  • Оновчтой сонголт хийсэн эсэхийг тодруулахын тулд тухайн үеийн зах зээлийн нөхцөл байдал, чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгөх
  • Монгол улсын хууль, эрх зүйн хүрээнд холбогдох хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Нүүлгэлтийн үйлчилгээ

Цааш үзэх

Зуучлал – Борлуулалт, Түрээс

Эм Жи Жи Пропертиз нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээрх борлуулалт, түрээсийн үйлчилгээгээр арвин туршлага хуримтлуулсан баг хамт олон юм. Бидэнд итгэл хүлээлгэн өөрсдийн Үл Хөдлөх Хөрөнгө (ҮХХ)-өө зуучлуулж буй харилцагч нарынхаа итгэлийг бид хүндэтгэн үзэж зуучийн үйлчилгээгээ өндөр хариуцлагатайгаар гүйцэтгэдэг.

Түрээслэгчийг Төлөөлөх

Аливаа бизнесийн байгууллага болон хувь хүний хувьд Үл Хөдлөх Хөрөнгө (ҮХХ)-ийн түрээсийн гэрээнд гарын үсэг зурах явдал нь маш чухал, хариуцлагатай алхам байдаг. Түрээс нь томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг илэрхийлдэг бөгөөд зөв зохистой заалтууд бүхий гэрээ хийх нь таны бизнесийн амжилтанд нөлөөлөхүйц хүчин зүйлүүдийн нэг юм.

Нөөцийн Ашиглалтын Менежмент

Эм Жи Жи Пропертиз нь Түрээслэгчдийнхээ ая тухтай байдалд анхаарч ажилладаг. Үл Хөдлөх Хөрөнгө(ҮХХ)-ийн бизнесийн гол үндэс нь хүмүүсийн хоорондын харилцаа холбоо байдаг бөгөөд манай хамт олон Түрээслэгчидтэйгээ үр ашиг бүхий сайн харилцаа холбоотой байхыг чухалчилж үздэг.

Хөрөнгийн менежмент

Эм Жи Жи Пропертиз нь Үл Хөдлөх Хөрөнгө (ҮХХ) эзэмшигчдэд хөрөнгийн үнэ цэнээ өсгөх тал дээр зөвлөгөө өгч, хамтран ажилладаг. Бид тухайн ҮХХ-ийн ашиглалтын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байх явцад гарсан үр дүнг санхүүгийн дүн шинжилгээтэй нэгтгэн тухайн барилгын үнэ цэнийг тодорхойлж, өсгөх ажлуудыг хийдэг.

Үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх

Манай үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх баг нь ҮХХ-ийн багц бүрдүүлэлтийн судалгаа хийхээс эхлээд хөгжүүлэлт болон зах зээлд нэвтрэх хүртэлх бүхий л тал дээр зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Үл Хөдлөх Хөрөнгийн Менежмент

Манай Үл Хөдлөх Хөрөнгө (ҮХХ)-ийн менежментийн үйлчилгээнд барилгын засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, аюулгүй байдал болон мэдээлэл технологи (IT), түрээсийн төлбөр цуглуулах, санхүүгийн тайлан тооцоо гаргах зэрэг үйлчилгээнүүд ордог.

Онцлох Үл Хөдлөх Хөрөнгүүд

Цааш үзэх